klassk.se

Läs mer om det senaste från svenska företag

Home - Category: advokat

Kategori: advokat

Behöver du hjälp med asylrätt i Göteborg?

Posted on oktober 15, 2021 in advokat

advertorial

Människor som har flytt från sitt hemland på grund av konflikter, katastrofer eller krig kan söka asyl i ett annat land. Det gäller också om man riskerar att bli förföljd av olika skäl, som ursprung, religion, kön, sexuell läggning eller liknande. Både vuxna och barn kan söka asyl. 

För att söka asyl i Sverige vänder man sig till Migrationsverket. Ens ärende prövas då och en utredning görs. Då kan man ibland få hjälp av en advokat eller jurist som för ens talan i ett asylärende.

 

Känn till dina rättigheter

Som ny i Sverige är det mycket att lära sig. Förutom att lära sig en ny kultur och att finna sig tillrätta långt hemifrån finns det andra aspekter att förhålla sig till. En sådan aspekt är att förstå det svenska systemet och att veta vilka rättigheter och skyldigheter man har. 

För någon som är ny i Sverige kan det vara svårt att trotsa språkbarriärer och förstå juridiska system. Men det är viktigt att ta reda på så mycket som möjligt. Ju mer kunskap den asylsökande har, desto lättare är det att förstå den process man befinner sig i.

 

 

Skaffa ett ombud

Det är viktigt att be om hjälp! Våga fråga! Det finns många i samhället som kan hjälpa nyanlända. Vissa hjälper med språket, andra med kunskaper eller praktisk hjälp. I en asylprocess kan det också vara värdefullt att ha ett juridiskt ombud. 

Den personen kan föra den asylsökandes talan i asylprocessen. Ett sådant juridiskt ombud kan också hjälpa till med att överklaga avslag. Den personen kan även hjälpa till i migrationsdomstolen och migrationsöverdomstolen. 

Den asylsökande behöver inte betala det juridiska ombudet. Istället betalar Migrationsverket arvodet. Det finns alltså inget att förlora på att ta den hjälp som finns tillgänglig. Behöver du hjälp med asylrätt i Göteborg? Det kan du få på https://advokatfirmanop.se/sv.

Emigrera med säkerhet

Posted on september 11, 2019 in advokat

Emigrera med säkerhet

Att flytta kan vara rätt så stressigt. Och att byta till ett helt annat land kan vara oroande dock samtidigt spännande. Många flyttar från sina länder i hopp om bättre livsstil eller helt enkelt för att byta luft. Men när man emigrera till Sverige eller söker om asyl här, måste man ta reda på både vilka rättigheter man har, så som de kravs som ställs. Ibland kan detta kännas som att fumla runt i ett mörkt rum i sökan av ett borttappat mynt; alltså näst till omöjligt. Men lugn i stormen. Med hjälp av en advokat kan du snabbt få den hjälp du behöver.

 

 

Flerspråkiga, specialutbildade advokater

 

Kan du svenska är det ju förstås lätt att fråga och ta reda på svaren, men vad händer om du inte kan språket? Sök upp en advokat som kan ditt språk, så kan du försäkra dig om att du får tydliga upplysningar om krav och rättigheter. Ett bra länktips på flerspråkiga advokater är https://advokatfirmanop.se/sv, firman heter Ottoson & Pakas och de talar bland annat Engelska och Arabiska för att hjälpa dig med asylrätt i Göteborg. De tar speciell hänsyn till flyktingar och ensamkommande barn, för att tillkännage deras rättigheter i Sverige.

 

Varför anlita en advokat

 

Med en professionell jurist som är specialiserad inom ämnet, kan du snabbt ta reda på vad du behöver göra och hen kan ledsaga dig igenom processen steg för steg. Det kan vara klurigt att ta reda på vilka blanketter som ska skickas in till myndigheterna eller vad för dokument du behöver presentera. Du får även hjälp av advokaten när du fått avslag på ansökan och tycker att beslutet var felaktigt av någon orsak. Dessutom brukar lagarna befinna sig i konstant ändring, och det är därför bra att räkna med hjälp från någon som håller sig uppdaterad med alla nya lagstiftningar och ändringar.