advokat

Behöver du hjälp med asylrätt i Göteborg?

Behöver du hjälp med asylrätt i Göteborg?

editorial

Människor som har flytt från sitt hemland på grund av konflikter, katastrofer eller krig kan söka asyl i ett annat land. Det gäller också om man riskerar att bli förföljd av olika skäl, som ursprung, religion, kön, sexuell läggning eller liknande. Både vuxna och barn kan söka asyl. 

För att söka asyl i Sverige vänder man sig till Migrationsverket. Ens ärende prövas då och en utredning görs. Då kan man ibland få hjälp av en advokat eller jurist som för ens talan i ett asylärende.

 

Känn till dina rättigheter

Som ny i Sverige är det mycket att lära sig. Förutom att lära sig en ny kultur och att finna sig tillrätta långt hemifrån finns det andra aspekter att förhålla sig till. En sådan aspekt är att förstå det svenska systemet och att veta vilka rättigheter och skyldigheter man har. 

För någon som är ny i Sverige kan det vara svårt att trotsa språkbarriärer och förstå juridiska system. Men det är viktigt att ta reda på så mycket som möjligt. Ju mer kunskap den asylsökande har, desto lättare är det att förstå den process man befinner sig i.

 

 

Skaffa ett ombud

Det är viktigt att be om hjälp! Våga fråga! Det finns många i samhället som kan hjälpa nyanlända. Vissa hjälper med språket, andra med kunskaper eller praktisk hjälp. I en asylprocess kan det också vara värdefullt att ha ett juridiskt ombud. 

Den personen kan föra den asylsökandes talan i asylprocessen. Ett sådant juridiskt ombud kan också hjälpa till med att överklaga avslag. Den personen kan även hjälpa till i migrationsdomstolen och migrationsöverdomstolen. 

Den asylsökande behöver inte betala det juridiska ombudet. Istället betalar Migrationsverket arvodet. Det finns alltså inget att förlora på att ta den hjälp som finns tillgänglig. Behöver du hjälp med asylrätt i Göteborg? Det kan du få på https://advokatfirmanop.se/sv.