linjära positionsgivare

Positionsgivare med linjära funktioner

Positionsgivare med linjära funktioner

En positionsgivare är ett extra öga som ser till att allt flyter på bra inom processtekniska uppdrag. Det finns många olika slags positionsgivare som används inom olika områden och på lite olika sätt. Gemensamt för dem alla är att de fyller en så pass stark position att man kunnat dra ner på sin personal och numera kan driva processer där det inte ens finns någon maskinoperatör på plats. 

Det vanligaste är att man läser av allt som pågår via ett kontrollrum, där man med minimal personal ändå har full kontroll över vad som sker och även får en perfekt styrning med hjälp av positionsgivarna.  

 

Ett öga för raka rörelser

Man brukar kalla positionsgivare för ett öga inuti processen. Det innebär att linjära positionsgivare kontrollerar linjära rörelser, både horisontellt och vertikalt, för att se till att alla funktioner gör det som de ska. Med hjälp av positionsgivare av den linjära sorten, från exempelvis https://www.elwia.se/produktkategori/linjara-positionsgivare/, kan man spara mycket tid och mycket stora kostnader. 

Då handlar det inte bara om att man kan minska personalstyrkan utan även om alla de skador på maskinell utrustning och felproduktioner som man slipper med hjälp av det lilla extra ögat. Därför finns det troligen ingen industriell produktion som har en avsaknad av positionsgivare av något slag. Antingen de är linjära eller har något annat utförande.

SLS095 - Compact linear sensor

Beröringsfria hjälpredor

Fördelen med positionsgivare är att de efter en installation inte behöver ställas in eller hanteras manuellt överhuvudtaget. Det gör att man får en större perfektion, minskad arbetsbelastning och även ett mindre slitage på sina positionsgivare samt övrig maskinell utrustning. 

Positionsgivare är vanligast inom industrin men det finns även en hel del andra områden som man använder sig av samma teknik på. Mer eller mindre är det en klok investering på alla platser där man behöver en teknik som noga håller processer perfekta.