invaliditetsintyg

Viktigt med intyg för invaliditet

Viktigt med intyg för invaliditet

När olyckan är framme så kanske du reagerar med tron att allt ska bli bra igen. Men även om du klarar dig bra och kan återgå till ditt vanliga liv, så kan det bli någon typ av bestående men. Kanske en funktionsnedsättning av någon grad, som gör att du inte kan leva på exakt samma sätt framöver. Det kanske kan innebära att du får svårare att göra vissa saker, eller så kanske du inte ens kan göra allt du gjorde förut.

Inga pengar i världen kan förstås ersätta en funktionsnedsättning, men en ersättning kan göra att du får ett enklare liv som höjer din livskvalitet. Det som behövs för att du ska få en ersättning för invaliditet är att du ordnar ett intyg. Och att du har en försäkring som faller ut, vid den typen av bestående funktionsnedsättningar. Det är därför viktigt att du har vetskap om vilka försäkringar som finns i din portfölj och vad som gäller där.  

 

 

Försäkring vid olycksfall

Med ett invaliditetsintyg kan du få en ersättning för invaliditet, om du har fått nedsättningen på grund av olycksfall och innehar en olycksfallsförsäkring. Skulle olyckan vara framme så är det därför viktigt att du tar reda på hur din försäkring ser ut, vid olyckstillfället. Men från det att olyckan sker till att du kan söka ersättning kommer det ta en tid. Det är viktigt att man vet utan tvivel att din nedsättning blir bestående, och i vilken grad.

Eftersom ersättningen utgår på grund av en funktionsnedsättning så är det funktionen som ska utredas för intyget. Därför är det ofta en läkare med specialitet inom ortopedi som du ska söka upp, för att få ett intyg. Och när du väl har intyget i handen så kan du gå vidare med en ansökan om utbetalning, från försäkringsbolaget som du har tecknat en olycksfallsförsäkring hos.