bouppteckning

Vad innebär en bouppteckning?

Vad innebär en bouppteckning?

Bouppteckningar upprättas endast vid dödsfall. Det är egentligen en inventering av vad den avlidne lämnat efter sig både när det kommer till tillgångar och skulder. En bouppteckning ses också som en legitimitetshandling där det visas vilka personer som har rätt att agera i dödsboet. 

När en person avlider ska dennes tillgångar och skulder dokumenteras. Dokumentationen ska även innehålla information om vem som är arvsberättigad efter den avlidne och eventuellt testamente. Uppgifter om gällande försäkringar eller sådana som utfaller i och med dödsfallet tas också med. Allt detta kan ses som ett bokslut över vad den avlidne haft och lämnat efter sig.

 

Regelverk vid bouppteckning

Enligt gällande regelverk ska en bouppteckning utföras av två helt utomstående förrättningsmän. Även om privatpersoner kan fungera som förrättningsmän är det vanligast att man anlitar en advokat eller en begravningsbyrå som erbjuder denna typ av tjänster. Observera att privatpersoner som fungerar som förrättningsmän inte får vara dödsbodelägare.

Efter att en person dör antecknas dennes tillgångar och skulder och sammanställs i en bouppteckning. Nästa steg är att informera alla dödsbodelägare och efterarvingar om att de måste närvara vid bouppteckningen.

 

 

Anlita en advokat vid behov 

Som det nämndes tidigare kan både privatpersoner, advokater eller anställda på en begravningsbyrå fungera som förrättningsmän vid en bouppteckning. Det finns ingen regel som säger att du måste anlita en jurist eller advokat för att upprätta en bouppteckning. Men många väljer att vända sig just till den typen av yrkesmän. 

Advokater har oftast en bred erfarenhet och djupgående kunskaper inom just det området och kan vara till stor hjälp, inte bara vid upprättandet av bouppteckningen men även som rådgivare. En person som avlider kan till exempel lämna efter sig testamente eller andra juridiska dokument som en advokat kan hjälpa till med. Därför är det väldigt praktiskt att vända sig till en sådan både för konsultation och sammanställning av dödsboet.