Stamspolning

Spolning av stammen

Spolning av stammen

När man uppfann rörsystem för avlopp så revolutionerade det livet för mänskligheten. Den tidigare lösningen bestod oftast av att samla allt avfall i hinkar som man sedan tömde utomhus. Och i städer så kunde utomhus betyda på gatorna. Så det går inte ens att föreställa sig lukten och känslan av att vandra genom en stad innan avloppsrören fanns.

För att inte tala om smittspridningen som hade fritt spelrum. Dessutom med god assistans av alla de råttor och andra djur som drog runt i staden. Avloppssystemen innebar ett enormt uppsving för enkelheten, hälsan och välmåendet på väldigt många sätt.

 

Vatten och avlopp

Det tvistas om vad som kom först gällande rör för vatten och avlopp men den normala åsikten är att avloppsrören kom först. Även idag är det två funktioner som går hand i hand. För när man har vatten så behöver man också ha ett avlopp för överflödet.

De första avloppsrören tillverkade man lite grann av vad som fanns till buds. Ofta var det lera men det kunde även vara någon typ av sten. Däremot var det inte alltid som det handlade om rör utan om rännor. I alla fall i början. Och även när man började göra en slags rör så var de ofta halva. Det vill säga öppna på ovansidan.

 

 

Göra rent rören

Från det att man började göra en mer organiserad avloppshantering så har man även då och då rengjort systemet. Med rännor och öppna lösningar så var det enkelt att mekaniskt rengöra samtidigt som man hällde på vatten. Men i och med de stängda rörsystemen så blev det svårare.

Stamspolning idag är en rengöring av avloppssystemet där man använder sig av en maskin som med hårt tryck spolar varmt vatten för att rengöra rören och ta bort fastnat skräp. Och det är det enda sättet som man kan nå insidan i hela rörsystemet.