virussanering

Så minskar du virusrisken på arbetet 

Så minskar du virusrisken på arbetet 

I många länder runtom i hela världen ser vi människor med munskydd. I somliga länder och på vissa platser är det lag och helt obligatoriskt att bära ett munskydd som täcker näsa och mun. Detta för att undvika att bli smittad av det nya Coronaviruset.

Men också för att själv undvika att smitta andra om man, kanske omedvetet, skulle bära på viruset. Huruvida det gör någon skillnad eller inte med munskyddet är omdebatterat här i Sverige och i skrivande stund finns inga sådana krav. Däremot uppmanas vi att tvätta händerna och hålla avstånd. Det är också en bra idé att använda desinfektionsmedel för att bekämpa viruset.  

 

Säkra gemensamt material 

Att bedriva virussanering genom att spraya och torka ytor med desinfektionsmedel anser många är ett effektivt sätt att minska smittspridningen på. På en arbetsplats kanske man delar skrivbord, matbord, köksytor eller liknande. Eller för den sakens skull datorer, pennor och annat arbetsmaterial.

Kan man då förhindra att ett virus sprids från en människa till en annan på grund av att en smittad person lämnar över en använd penna till nästa person, så bör man såklart göra så. Det är ett ansvar vi alla har att hjälpa till att dämpa smittspridningen. Att virussanera med desinfektionsmedel är en av flera metoder man kan använda.  

 

Tänk på nästa person 

Tänk dig då dessutom hur det kan vara på en plats där man vet att det rör sig många sjuka människor. En läkare har kanske precis undersökt en patient som visat positiva tester för Covid-19. Nästa patient som kommer in i rummet har inga symptom utan har brutit armen.

Men har man inte sanerat rummet och torkat av utrustning med rätt produkter är risken stor att den friska patienten blir smittad av den som precis lämnat. Där krävs ett förebyggande arbete för att minska smittspridningen. Torka av och desinfektera!