lastpallar

Lastpallens historia och utveckling

Lastpallens historia och utveckling

Lastpallar är viktiga då de är nödvändiga för en effektiv och säker lastning. Det vanligaste användningsområdet är för all hantering av gods som ska hanteras med truck. Utöver det gör den lasten mycket stabil. Lastpallen har utvecklats över tid och är idag standardiserad med given storlek och därför går det går att använda samma lastpallar till många olika länder. Lastpallar gör även lagerhanteringen smidig och säker. Det går inte att komma ifrån att lastpallar är attraktiva och det går att sälja lastpallar även till privatpersoner. Lastpallen har många olika funktioner och därför kan du se dem lite överallt.

 

 

Hur har då lastpallen utvecklats genom historien?

 

Lastpallen utvecklades i samband med gaffeltruckens intåg i USA redan på 1920-talet. Det blev betydligt enklare att använda standardiserade transport brädor. Senare kom lastpallen att bli viktig för att frakta krigsmateriel då det gick snabbare att lasta på det viset. I Europa var det järnvägsföretagen som utvecklade lastpallarna. Anledning var att kunna bli konkurrenskraftiga på internationella marknaden. Sverige utvecklade en standardiserad lastpall år 1947 och strax efter följde Schweiz och Tyskland och år 1961 grundades den europeiska lastpallspoolen. Från 1970-talet har lastpallen kommit att bli en nödvändighet för internationell handel av vissa godstyper.

 

Lastpallar och dimensioner

 

Lastpallen finns i flera olika dimensioner beroende på vilken storlek lasten har. De flesta transportkedjor är anpassade enligt europapallsmåttet vilket är 800 x 1200 mm och för containers används 1 1140 x 1 140 mm men USA använder 1 016 x 1 219 mm. Det är viktigt att lastpallen är korrekt lastad för att maximera lastpallens bärkraft och utöver det är en jämn lastning viktigt för stabiliteten. Det finns även skräddarsydda lastpallar som är specialanpassade till den specifika lasten. Det kan vara ekonomiskt lönsamt att ha specialanpassade lösningar då det handlar om transportkostnader. Självklart är kvalitén på lastpallen bland det viktigaste för att inte riskera att skada godset under själva transporten.