Ventilation Södertälje

Installation av ventilation i Södertälje

Installation av ventilation i Södertälje

De som arbetar med ventilation är utbildade inom området och kunniga gällande installation och funktion. Men oftast får man som montör en ritning som ska följas till punkt och pricka. Även om det kräver kunnighet för att man ska kunna förstå ritningen.

Men trots att allt är ordentligt planerat så är det mycket sällan så enkelt att montera ventilation efter ritning. Det är ofta som verkligheten inte överensstämmer helt med ritningen och det kan räcka att byggnaden skiljer sig en centimeter i höjd eller lutning för att man ska få vara kreativ och hitta en egen lösning. Och skillnader på några centimeter är nästan mer vana än ovanligt i mycket stora byggnader.

Yrkesstolthet och säkerhet

Det viktigaste när man arbetar med ventilation i Södertälje är att få ett fungerande och säkert system som fyller det syfte som ventilationen ska ha. Därför har alla installatörer av ventilation dessa värdeord som sitt nummer ett: säkerhet och funktion. Är det något som är missat inom de områdena så ser alltid installatören till att larma och att skapa en ventilation som följer sitt grundsyfte.

Förutom att byggnaden kan vara annorlunda i verkligheten än på ritningen så händer det ibland att man glömmer bort vissa säkerhetsutföranden. Det kan vara storleken på ventilationen vid kök eller brandsäkring och värmeisolering där det behövs. Men en van installatör kommer då larma och se till att dessa åtgärder utförs enligt konstens alla regler.

Ett hus i huset

Ventilationssystem i mycket stora byggnader med stora ventilationsbehov har system som nästan är som ett hus i huset, med ventilationstrummor som leder till ett filtersystem, som ibland är installerat i ett rum stort som ett mindre hus. Det är lätt att förstå varför ventilationssystem ofta används inom filmens värld, där man får se både hjältar och fiender använda sig av systemet för att smygande förflytta sig runt.