Healing sessioner

Healing kan vara vägen till ditt välmående

Healing kan vara vägen till ditt välmående

Healing betyder på svenska “läkande” eller “helande”. Alla människor vill nå ett tillstånd av att känna oss, eller bli, läkta eller helade, medvetet eller omedvetet. Att nå balans och harmoni i livet är sannerligen ingen enkel process. Speciellt inte när de flesta vuxna arbetar heltid för att försörja familjen och sköta huset, samtidigt som vi vill nå självförverkligande på olika sätt, vara en bra familjemedlem, äkta hälft eller vän. Press, stress, obalanser i kropp och själsliv kan sätta stopp för drömmen om att leva det liv vill ha och må så gott vi bara kan.

 

Ta bort blockeringar och lyft fram det genuina i var person

Planeten står i ett skifte till en högre dimension. Både planeten och människan står inför en stor utveckling och i denna kan vi behöva varandra i ledning av en healer som kan hjälpa människan att nå en högre dimension. Vi människor är mycket mer komplexa än vad endast modern medicin kan definiera. I en healing session kan man få hjälp med genomgång av ens olika energifält och chakran. Genom detta kan den vägledande helaren ta bort blockeringar som uppstått och lyfta fram och stärka det mest genuina i varje person.

 

 

Arbetet utgår från det Högsta ljuset och den Högsta sanningen

Personen som håller i healing sessionen utgår och vägleds från sitt högre jag. Vikten ligger vid att healing arbetet alltid ska utgå ifrån det Högsta ljuset och den Högsta sanningen.

Att få bort de blockeringar som hämmar dig kan vara nyckeln till ett välmående och bättre liv, och samtal om hur dessa har uppstått ger en djupare förståelse kring det egna jaget. Att även prata om hur det kan komma att kännas när läkning skett ger förberedelse, djup förståelse och involvering i det egna jaget och måendet. Ta hand om dig själv med hjälp av Healing sessioner i Nyköping.