trädfällning Lund

Förnyad stad genom trädfällning i Lund

Förnyad stad genom trädfällning i Lund

Det fälls mycket träd i Lund. Under åren 2020 och 2021 har man röjt ett stort skogsområde på Vildanden, parallellt med Måsvägen. Det kanske är generöst att kalla det skog, men det var åtminstone ett stort buskage med mycket träd. Oavsett så är det åtminstone betydligt mindre skog nu än vad det var för några år sedan. Det är bara ett exempel på hur mycket träd som försvinner i staden. 

Ett annat exempel är hur mycket man har röjt på Sankt Hans backar och hela det området. Några som är tacksamma för all trädfällning i Lund just där är alla discgolfspelare. Nuförtiden är det alltid fullt med människor som spelar discgolf på backarna. Tack vare röjningsarbetet är risken numera mindre att discarna kommer fastna i någon trädkrona efter ett misslyckat kast.  

Skövla inte Skrylleskogen

För den som vill så finns det ganska många träd att fälla i Lund och kommunen i stort. Tänk bara hur man hade kunnat gå loss med en motorsåg ute i Skrylleområdet eller Dalby Söderskog. 

Man hade behövt hålla på i flera år om man skulle fälla alla träd ute i de skogarna. En utmaning som heter duga. Dock en väldigt olaglig sådan, så överväg inte att anta den utmaningen. Det vore väldigt tråkigt om man skövlade hela Skrylleskogen som älskas av så många i området. 

Organisera trädfällningen

Nej, trädfällning måste vara mer genomtänkt och organiserat än så. Dessutom ska det utföras av professionella trädfällare. Du kan inte bara gå ut i skogen och hugga ned ett träd för att få skrika “TIMBER!” för full hals. Det är inte ditt jobb. 

Däremot finns det såklart träd som måste fällas. De kanske är sjuka eller riskerar att rasa över hus och byggnader. I de fallen är trädfällaren ingen förstörare, utan en hjälte. Läs mer om trädfällning i Lund här: https://www.aliasarborist.se/traedfaellning/traedfaellning-lund.