datanät

Fastighetsnät, datanät: Vad är dessa?

Fastighetsnät, datanät: Vad är dessa?

editorial

De flesta av oss har ett datanät i hemmet som vi använder för att ansluta till internet. Men vad är egentligen ett datanät? I den här artikeln ska vi titta närmare på flera olika typer av nätverk.

Datanät

Ett datanät kan enkelt definieras som ett system som transporterar data från en nod till en annan. Datanät finns i alla former och storlekar, men de har alla ett gemensamt mål: att flytta data så effektivt som möjligt. Det finns flera olika typer av datanät, var och en med sina egna för- och nackdelar.

datanät

Ett datanätverk är ett system av sammankopplade datornätverk som gör det möjligt för datorer att utbyta data. Det finns olika typer av datanätverk, bland annat:

  • Lokala nätverk (LAN)
  • Bredbandsnät

Typer av datanät

Det finns flera olika typer datanät, vart och ett utformat för ett specifikt ändamål. Den vanligaste typen av datanätverk är LAN-nätverk (Local Area Network).

Fastighetsnät

Fastighetsnät är system av sammankopplade datornätverk som möjliggör datautbyte mellan noder eller datapunkter. Ett datanätverk kan vara så litet som ditt Wi-Fi-nätverk hemma eller så stort som själva Internet. Datanät finns i alla former och storlekar, men alla har ett gemensamt mål: att flytta data så effektivt som möjligt.

LAN-nätverk

Ett LAN är ett datanätverk som ansluter datorer och andra enheter inom ett litet område, t.ex. ett hem, ett kontor eller en skola. LAN används vanligtvis för att dela filer och skrivare och för att ge internettillgång till alla enheter i nätverket.

Bredbandsnät

Ett bredbandsnätverk är ett datanätverk som använder höghastighetsanslutningar till Internet för att tillhandahålla datatjänster till användarna. Bredbandsnät används vanligtvis av företag och organisationer som behöver höghastighetsdataåtkomst för sina anställda eller kunder.

Byggnadsnät

Byggnadsnät är datanät som ansluter datorer och andra enheter i en enda byggnad eller campus. Byggnadsnät används vanligtvis för att ge alla enheter i en byggnad eller på ett campus tillgång till data och Internet. Oavsett vilken typ av datanät du behöver så kan Svenska datanätverket hjälpa dig.