Köpa Stål

Det finns många anledningar att köpa stål

Det finns många anledningar att köpa stål

editorial

Ett av våra vanligare grundämnen på jorden är järn. Järn förekommer både i vår jordskorpa och i våra kroppar. I kroppen binds järnet till protein i blodet så vi får förmågan att transportera syre till våra celler och samtidigt kan vi transportera ut restprodukten koldioxid till lungorna så vi kan bli av med det genom utandningen. 

Men järn har haft och har en viktigt betydelse för människan även utanför kroppen. Järnåldern slutade aldrig, järn är otroligt viktigt även idag. Fast kanske vi skulle prata mer om “stålåldern” idag. I många tillämpningar är det stål som vi vill använda oss av. 

Järn är ett tufft material som dels leder ström, dels går att smida och ändå håller mycket bra. Det gör järn användbart till mycket, men inte allt. Men järn är mjukt. Genom att förena järnet med ett annat material – till exempel kol – får man istället stål, som är hårdare.

En gaffel i järn skulle böja sig snabbt, bli krokig och tappa formen. I köket hittar vi inte järngafflar utan stålgafflar, de håller formen länge. 

 

Köpa Stål

 

Rätt stål för rätt användning

I den moderna industrin finns det många sorters stål som är legerade med olika tillsatser för att få olika egenskaper. Stål används i allt från balkar som håller upp och stabiliserar hus och byggnader, till körplåtar som läggs på marken för att täcka hål eller göra besvärlig mark tillgänglig för arbetsmaskiner. Det är enkelt att köpa stål, men man ska också hitta rätt stål. Stål av rätt kvalité som passar det behov man har. 

Tillsammans med den moderna tillverkningen av stål så har vi också moderna tekniker och branschkunniga att ta hjälp av. Här är ett exempel: http://www.steelproab.se/. Ta hjälp av de som verkligen kan materialet för att matcha rätt produkt med rätt användning så får du precis vad du behöver och inga otrevliga överraskningar!