CBD Olja

CBD-olja i forskningen

CBD-olja i forskningen

För att kunna få säljas som läkemedel krävs det att forskningen kan bevisa en effekt av medlet. Och dessutom en effekt som är läkande för patienten. Det är vad som nu skett när det gäller CBD-olja. Genom forskning har man kunnat bevisa en effekt på vissa typer av epilepsi samt MS, där CBD används som tilläggsmedicinering. Men forskning pågår fortfarande för att kunna se om ytterligare bevisade effekter kan tillkomma. Något som man ser fram emot på företag som https://raworganics.se/collections/cbd-olja där CBD säljs direkt till kund.

 

Hur forskningen går till

Om du inte är bevandrad inom läkemedelsforskningen så kan det kännas som något av en dold djungel. Viss forskning går att utföra utan att använda någon typ av forskningsobjekt som djur eller människor. Men i andra fall är det omöjligt att kunna tyda effekter utan den typen av forskning. 

Det finns även fall där man börjar med tester utan testobjekt och sedan i sista skedet tar till det för att konkret kunna bevisa att resultaten är rätt. När det gäller forskning på människor så finns det många som ställer upp och får betalt för att delta i dessa studier. Men det finns även de som har en sjukdom eller tillstånd och som får ett erbjudande av sin läkare om att prova på medlet.  

 

 

Tyngden i Läkemedelsverkets bedömning

När ett medel har fått godkänt av Läkemedelsverket så är det inte bara ett medel som har bevisad effekt, utan även ett medel som nu kommer klassas som läkemedel. Det kan innebära att det är fritt för kunder att köpa men även att det plötsligt blir ett medel som en läkare måste skriva ut. För patienter, eller kunder, kan det alltså vara både en fördel och en nackdel. Gällande CBD så finns många ytterligare effekter att läsa om på exempelvis https://cbdoljainfo.se/cbd-olja-vad-aer-det/