trädbesiktning Skåne

Boka trädbesiktning hos erfaret företag i Skåne om det finns tecken på röta eller andra fel

Boka trädbesiktning hos erfaret företag i Skåne om det finns tecken på röta eller andra fel

editorial

Även om många träd sköter sig själva och växer sig större för varje år så finns det fortfarande träd som behöver hjälp för att må riktigt bra. I bebyggda miljöer finns det många faktorer som kan påverka trädets välmående, men det kan även vara så att trädet har inverkan på sin omgivning och till exempel behöver beskäras för att inte ta för mycket plats där det växer. För att ta reda på hur träden på tomten faktiskt mår så kan en trädbesiktning behövas. 

När är det dags att boka en trädbesiktning?

Om det finns tecken på att trädet drabbats av röta eller någon sjukdom så är det extra viktigt att ta reda på vilket skick trädet är i. Genom att upptäcka ett eventuellt fel i ett tidigt stadie så kan det bli lättare att åtgärda problemet innan trädet blivit allt för skadat.

Är trädet i väldigt dåligt skick så kan ibland det enda alternativet vara att fälla det. Upptäcks däremot problemet i tid så kan det finnas möjlighet att åtgärda det genom att till exempel beskära trädet. Därför är det viktigt att göra regelbunden trädbesiktning.

trädbesiktning Skåne

Experter som utför trädbesiktning i Skåne

Att göra en trädbesiktning är väldigt svårt för den som inte redan besitter den nödvändiga kunskapen för att kunna bedöma trädets tillstånd, eventuella risker samt komma fram till lämpliga åtgärder. Några som däremot besitter både den kunskapen samt har lång erfarenhet inom branschen är Alias Arborist.

Alias Arborist utför trädbesiktningar i Skåne och verksamheten består av flera erfarna arborister som länge jobbat med trädvård. De har därmed god kunskap om vad som är bäst för trädet samt hur det påverkar miljön runtomkring sig.

En trädbesiktning ger nödvändig information för att kunna besluta om trädets framtid

Alias Arborist kan bedöma trädets tillstånd, eventuella risker samt lämna förslag på vilka åtgärder som är lämpliga. En trädbesiktning ger helt enkelt den information som behövs för att kunna fatta ett välgrundat beslut om trädets/trädens framtid. Finns behov för trädbesiktning i Skåne så kan alltså Alias Arborist vara ett bra val.