klassk.se

Läs mer om det senaste från svenska företag

Home - 2021 - mars

Månad: mars 2021

CBD-olja i forskningen

Posted on mars 22, 2021 in CBD Olja

För att kunna få säljas som läkemedel krävs det att forskningen kan bevisa en effekt av medlet. Och dessutom en effekt som är läkande för patienten. Det är vad som nu skett när det gäller CBD-olja. Genom forskning har man kunnat bevisa en effekt på vissa typer av epilepsi samt MS, där CBD används som tilläggsmedicinering. Men forskning pågår fortfarande för att kunna se om ytterligare bevisade effekter kan tillkomma. Något som man ser fram emot på företag som https://raworganics.se/collections/cbd-olja där CBD säljs direkt till kund.

 

Hur forskningen går till

Om du inte är bevandrad inom läkemedelsforskningen så kan det kännas som något av en dold djungel. Viss forskning går att utföra utan att använda någon typ av forskningsobjekt som djur eller människor. Men i andra fall är det omöjligt att kunna tyda effekter utan den typen av forskning. 

Det finns även fall där man börjar med tester utan testobjekt och sedan i sista skedet tar till det för att konkret kunna bevisa att resultaten är rätt. När det gäller forskning på människor så finns det många som ställer upp och får betalt för att delta i dessa studier. Men det finns även de som har en sjukdom eller tillstånd och som får ett erbjudande av sin läkare om att prova på medlet.  

 

 

Tyngden i Läkemedelsverkets bedömning

När ett medel har fått godkänt av Läkemedelsverket så är det inte bara ett medel som har bevisad effekt, utan även ett medel som nu kommer klassas som läkemedel. Det kan innebära att det är fritt för kunder att köpa men även att det plötsligt blir ett medel som en läkare måste skriva ut. För patienter, eller kunder, kan det alltså vara både en fördel och en nackdel. Gällande CBD så finns många ytterligare effekter att läsa om på exempelvis https://cbdoljainfo.se/cbd-olja-vad-aer-det/

En ny värld väntar för dig som vågar läka

Posted on mars 9, 2021 in Behandlingshem Skåne

Det vi vägrar konfrontera kommer alltid tillbaka. Kanske kommer det i en annan form från gång till gång, men om vi inte möter de konflikter som vi bär på så kommer det alltid att upprepas.

Saken är att många av oss är dåligt rustade för att hantera oss själva. Våra känslor och tankar kan ofta överrumpla oss och få oss att känna oss vilsna.

Hitta vägen fram ur ditt inre

Tyvärr lär inte skolan riktigt ut kanske den allra viktigaste lektionen här i livet: Vilka vi är och hur vi utvecklas. Vi vet inte att bara för att en tanke dyker upp i huvudet, eller för att vi känner en viss känsla, så behöver den inte stämma. Istället kan det bara vara just en tanke eller känsla, inte mer med det.

Vi lär oss inte att släppa taget om dessa och bara låta dem flyta vidare.

Vi lär oss inte heller att handskas med dem trauman som vi bär omkring på. Istället ligger dessa i det dolda och påverkar oss. De får oss att agera på ett visst sätt. Ofta försöker vi fly undan från dem. Vi söker oss till saker som kan distrahera oss från det jobbiga saker som väller upp inom oss.

Detta kan ibland leda till att vi tar till substanser eller beteenden som får oss att temporärt känna oss bättre.
Det kan handla om allt från socker till droger.

Behöver du hjälp kan du enkelt kontakta https://www.rehabcentersteget.se/ som erbjuder öppen vård. Det innebär att du kan fortsätta arbeta eller studera och samtidigt få en behandling som hjälper dig framåt. För det är vår födslorätt att må bra och känna oss värdefulla. Kanske påminns vi inte tillräckligt mycket om det när vi växer upp. Ibland påminns vi till och med om det motsatta.

Att ta itu med detta är en lång men djupt belönande resa.

Positionsgivare med linjära funktioner

Posted on mars 2, 2021 in linjära positionsgivare

En positionsgivare är ett extra öga som ser till att allt flyter på bra inom processtekniska uppdrag. Det finns många olika slags positionsgivare som används inom olika områden och på lite olika sätt. Gemensamt för dem alla är att de fyller en så pass stark position att man kunnat dra ner på sin personal och numera kan driva processer där det inte ens finns någon maskinoperatör på plats. 

Det vanligaste är att man läser av allt som pågår via ett kontrollrum, där man med minimal personal ändå har full kontroll över vad som sker och även får en perfekt styrning med hjälp av positionsgivarna.  

 

Ett öga för raka rörelser

Man brukar kalla positionsgivare för ett öga inuti processen. Det innebär att linjära positionsgivare kontrollerar linjära rörelser, både horisontellt och vertikalt, för att se till att alla funktioner gör det som de ska. Med hjälp av positionsgivare av den linjära sorten, från exempelvis https://www.elwia.se/produktkategori/linjara-positionsgivare/, kan man spara mycket tid och mycket stora kostnader. 

Då handlar det inte bara om att man kan minska personalstyrkan utan även om alla de skador på maskinell utrustning och felproduktioner som man slipper med hjälp av det lilla extra ögat. Därför finns det troligen ingen industriell produktion som har en avsaknad av positionsgivare av något slag. Antingen de är linjära eller har något annat utförande.

SLS095 - Compact linear sensor

Beröringsfria hjälpredor

Fördelen med positionsgivare är att de efter en installation inte behöver ställas in eller hanteras manuellt överhuvudtaget. Det gör att man får en större perfektion, minskad arbetsbelastning och även ett mindre slitage på sina positionsgivare samt övrig maskinell utrustning. 

Positionsgivare är vanligast inom industrin men det finns även en hel del andra områden som man använder sig av samma teknik på. Mer eller mindre är det en klok investering på alla platser där man behöver en teknik som noga håller processer perfekta.

Top